About the institute


     

 

Founder


Late Shri R. S. Hukkerikar
(1886-1963).
Founder ,
JSS, Dharwad.

Our President


Shri Vishweshateertha Swamiji
His Holiness.
Sri Pejavar Math, Udupi

Chairman


Dr. D. Veerendra Heggade
Dharmadhikari of Srikshetra,
Dharmasthala

Secretary


Prof. N. Vajrakumar
Secretary, Janata Shikshana Samiti,
Dharwad.

Principal


Dr. Ajith Prasad
Finance Officer, JSS & Principal Grade-I,
JSS College, Dharwad.